۵.۸.۸۹

و این چنین نا موفقیم. . .

می‌ توانیم ولی‌ نمی‌خواهیم

می‌خواهیم ولی‌ نمیتوانیم

هیچ نظری موجود نیست: