۸.۸.۸۹

دیگر سیر شده بود

نگاهی‌ به سیگارش کرد و گفت : اگر سیگار را ترک کنم ۶ سال طول می‌‌کشد تا دوباره مثل اول احساس سلامتی‌ کنم و اگر ترک نکنم زودتر می‌میرم

سیگار را به دهان گرفت و یک پُک دیگر زد

هیچ نظری موجود نیست: