۹.۹.۸۹

صحنه

پیرمرد آلزایمری بهونه‌ی پدرش رو می گرفت

بهش گفتند: پدرت فوت شده، زنده نمی‌شه که

به تلوزیون اشاره کرد گفت: چطور خمینی زنده شده داره برام دست تکون میده؟؟ مگه بابای من کمتر از خمینی‌ه ؟

هیچ نظری موجود نیست: