۲۶.۸.۸۹

چطور یک ایرانی‌ را در خارج از کشور تشخیص دهیم ؟

به سر و وضع و قیافش نگاه کن، از ۱۰۰ متری داد می‌زنه " من ایرانی‌ هستم".

هیچ نظری موجود نیست: