۲۵.۹.۸۹

خب بچه چه میفهمه ؟!!!

و آنگاه که سر صف مدرسه ابتدایئ مدیر میکروفون را برداشت و با غم و اندوه فراوان گفت : بچه‌ها فردا [سکوت]،[ مدیر چشمانش پر از اشک شد] بچه‌ها فردا به خاطر اینکه امام حسین، سید الشهدا، امام سوم شیعیان به شهادت رسیده تعطیله .

بچه‌ها لحظه‌ای سکوت کردن و بعد "هوررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فردا تعطیله"