۷.۱۱.۸۹

همه می مالیم . . .

[معلم] : این روزها تملق ورزی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده ...

[دانش آموز] : آقا اجازه !! تملق ینی چی ؟

[معلم] : یعنی همون کاری که شما واسه نمره ی بیشتر می کنید . . .

[دانش آموز] : و کاری که شما واسه حقوق بیشتر. . .

هیچ نظری موجود نیست: