۲۳.۱۱.۸۹

32 سال کجا و 1 ماه کجا !

انفجار نور می خواهید، فقط انفجار نورهای تونس

هیچ نظری موجود نیست: