۱۹.۱۲.۸۹

تفاوت کاربران

کاربران تویتر : امروز برم تویتای بقیه رو بخونم، چهار تا جمله باحال هم تویت کنم.

کاربران گودر : امروز برم گودرم رو صفر کنم، چهار تا جمله باحال هم بنویسم.

کاربران فیسبوک : امروز برم چهارتا پروفایل دختر/پسر رو زیر و رو کنم ، چهارتا جمله باحال از تویتر کپی کنم و چهارتا دیگه از گودر.

هیچ نظری موجود نیست: