۲۶.۱.۹۰

تلخ و شیرینی مهمانی

از خانواده ها خواهشمندم قبل اینکه مهمان دعوت کنند ، پسته، آجیل ، شیرینی ، میوه و ... را بدهند بچه‌شان بخورد که انقدر جلو مهمان آبروریزی نکنند . با تشکر