۲۵.۳.۹۰

شکرالله

موبایل دوستمو گرفتم شماره‌ی یکی رو میخواستم بهم گفت :"تازه بهش زنگ زدم دکمه سبزه رو بزن تو هموناس" .
[من] : هه هه شکرالله کیه ؟ اسم پولی شده ؟ شکرالله ، هه هه
[اون] : خفه شو کثافت ! دوس دخترمه اسمش شکوفه‌س
[من] : :|

هیچ نظری موجود نیست: