۱.۳.۹۲

PROBLEMS

یکی از اشکالهای زبان فارسی نبود کپس لاک‌ه. آدم نمیتونه داد زدنشُ هنگام نوشتن نشون بده.

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

ولی میتونیـــــــــــــــــــــــ با استفاده از کلید شیفت + ت اونو نشون بدی

دقــــــــــــــــــــقن اینجـــــــــــــــــــــــــــــــوری