۱۳.۸.۸۹

آینهٔ من باش

خایه مال به دردم نمیخوره

از دیگ یاد بگیر که به دیگ میگه روت سیاه

حداقل راستشو میگه

۲ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

اتفاقن خایه مالی خیلی هم بدرد میخوره، روش کار کن

دلخوش گفت...

نه نه اینکه خایه مالی به درد نمی‌خوره ، میگم کسی‌ خایه مالی منو نکنه ، به دردم نمی‌خوره