۱۱.۸.۸۹

و اینگونه خود را ارضا کرد

گفت می‌خواهم مرد شوم

سیگاری خرید و کشید


گفت می‌خواهم پولدار شوم

از روی مهر بر سر هر کس کلاهی گذاشت


گفت می‌خواهم یار و همراه زندگی‌ پیدا کنم

در پارک‌ها چرخید و شماره خیرات کرد


گفت می‌خواهم آزاد باشم

مُرد

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

کلاه برداری آسون نیست و گرنه ما هم دلمون میخواد پولدار بشیم