۱۰.۸.۸۹

ما همانیم که رستم بوَد پهلوان

ما به تمدن ۴۰۰۰ سال قبل افتخار می‌کنیم

موندم ۴۰۰۰ سال بعد به چیه ما میخوان افتخار کنن ؟

۲ نظر:

ف@طمه گفت...

به رشادت آخوندای ما (هه)

دلخوش گفت...

شاید !!!

شاید هم به تمدن ۸۰۰۰ سالشون