۲۳.۸.۸۹

دیر و زود دارم ، سوخت و سوز ندارم

اگه تا ۵ دقیقه دیگه نیومدم

.

.

بیشتر صبر کن

هیچ نظری موجود نیست: