۱۹.۸.۸۹

انواع جانی!!

دو نوع آدم جانی وجود داره :

۱- آدمی‌ که جنایت می‌کنه

۲- آدمی‌ که میبینه کسی‌ داره جنایت می‌کنه، و هیچ غلطی نمی‌کنه .

۱ نظر:

پوريا گفت...

اون که کاری نمیکنه که خوبه! بد ترش اونه که با خیال راحت فیلم هم میگیره