۱۳.۱۰.۸۹

سکس به مقدار لازم

تو استرالیا سیل میاد = یعنی‌ اونجا بی‌ بند و باری خیلی‌ زیاده و خدا عذاب میفرسته

تو ایران بارون نمیاد = ....


*تیتر رو به شما توصیه می‌کنم.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام‘ من نميدونم چراوقتي بااحمق ها روبروميشيم سكوت مي كنيم؟؟؟
همان هايي مه خودشون هم نميدونندچي ميخوان! ولي خدابه انسان هاعقل داده و يك راه جداي از جان مشهود؛ اگردرخانه كس است همان يك حرف بس است. دوستدارانسان به تمام معني: مرتضي

ناشناس گفت...

انسان تاوقتي درقيدوبندچيزي باشه طبيعتاً نميتونه تصميم وبرنامه اي داشته باشه‘ فقط بايدباخدابود!!!-
به عبارتي باخود خودش. حالچرا؟- ميگم: خدادرقرآن گفته:من ازرگ گردن شما به شمانزديك ترهستم.
ودوباره گفته:وقتي انسان راخلق كردم از روح خودم برانسان دميدم.
حالا:آيا ما نمي توانيم آيينه اي از خدا باشيم؟؟؟-
پس ميتوانيم خودمان باشيم بدون هيچ ...!--------------------------------
آقابالاسرهم نميخواهييييييييييم.