۱۳.۱۰.۸۹

سازی که نمی‌شه باهاش رقصید


-معذرت خواهی‌ تو برام هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه؟

+باشه عذر خواهی‌ نمیکنم

-یعنی‌ انقد بی‌ شعوری ؟

هیچ نظری موجود نیست: