۱۳.۱۰.۸۹

فحش بچه‌گیمونه

به یه بنده خدا گفتم پدرسگ، به شدت عصبانی‌ و قرمز شد طوری که ما نگران شدیم گفتیم: چی‌ شده یه پدرسگ که این حرفا رو نداره؟

در اومد گفت : میدونی پدرسگ یعنی‌ چی‌ ؟ یعنی‌ سگ‌ ننه‌تو گایده باشه بعد تو دنیا اومده باشی‌


ینی من هنوز تو کفش موندم


هیچ نظری موجود نیست: