۱۵.۱۰.۸۹

اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟

سوالی که همیشه تو ذهن من بوده اینه که چرا می‌پرسن اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟

پس خروس و تخمش اینجا چه‌کاره‌ان؟هیچ نظری موجود نیست: