۱۵.۹.۹۰

دنیای واقعی

چرا به اینجا بگویم دنیای مجازی
در حالی که تمام حس‌های من در اینجا واقعیست 

هیچ نظری موجود نیست: