۶.۲.۹۱

بنی حشر

آزادی خطرناک است تا زمانی که مردها یا بهتر بگویم نرهایی وجود دارند که در کوچه و خیابان با مالیدن خود به دختر/زن ها خود را ارضا میکنند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

خوشحال شدم میبینم باز اومدی:)

یکـ عدد دختر گفت...

آزادی برای ما جهان سومی ها خطرناکه